Početna stranicaMapa Web-aE-mail
 
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja
 
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja
Glavni smo uvoznik te ovlašteni servis za Kosmotecnica ledomate. Talijanski proizvođač Kosmotecnica srl ima više od 40 godina iskustva u proizvodnji ledomata i specijalizirala se najviše u proizvodnji industrijskih ledomata. Njihovi proizvodi jamče manju potrošnju energije i siguran te pouzdan rad.

Kako bi kompletno zadovoljili svoje klijente, Kosmotecnica proizvodi ledomate prema zahtjevima klijenata i njihovim specifikacijama te kompletna automatizirana postrojenja za opskrbu kontejnera, brodova i silosa.

Garantiramo sve rezervne dijelove kao i servis kako bi produljili radni vijek i osigurali dugovječan rad.
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja
- ugostiteljski, automatski
- dnevna proizvodnja: od 30Kg do 100Kg (mogućnost određene
  proizvodnje po potrebi)
- dostupni sa zračno ili vodeno hlađenom kondenzacijskom jedinicom
- oplata od nehrđajućeg čelika
  tehničke specifikacije
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja gore

Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja
- proizvodnja granularnog leda
- NS modeli sa vertikalnim isparivačem
- dnevna proizvodnja od 100Kg do 400Kg
- oplata od inox-a
- dostupno 6 modela
- idealni su za riblje restorane, laboratorije, bolnice i svugdje gdje je
  potrebna konstantna opskrba ledom
  tehničke specifikacije
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja gore
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja
- proizvodnja granularnog leda
- GC, S modeli sa vertikalnim isparivačem
- dnevna proizvodnja od 200Kg do 1000Kg
- oplata od inox-a
- dostupno 8 modela
- pogodni za ribare i ribarnice, pekarnice, laboratorije, tj. na svim mjestima
  gdje je potrebna kontinuirana proizvodnja leda
  tehničke specifikacije
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja gore

Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja
- industrijski ledomati za kontinuiranu proizvodnju granularnog leda
- vodeno ili zračno hlađena kondenzacijska jedinica
- dnevna proizvodnja od 1700Kg do 14000Kg
- oplata i konzola od inox-a
- najčešće nalaze svoju primjenu u lukama, prehrambenoj industriji i svugdje
  gdje je potrebna velika količina leda
  tehničke specifikacije
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja gore

Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja
- industrijski ledomati za kontinuiranu proizvodnju ljuskastog leda
- mogućnost pothlađivanja pitkom ili slanom(morskom) vodom
  kondenzacijske jedinice
- vodoravni isparivač ( cilindrični )
- vodeno ili zračno hlađena kondenzacijska jedinica
- dnevna proizvodnja od 1200Kg do 9000Kg
- konzola od inox-a
- izlazna temperatura ljuskastog leda je –7 °C
- ljuskasti led je suh što znači da je dugotrajan i lakši za manipuliranje
  jer se ne lijepi i ne stvara ledene blokove
- Mogućnost pothlađivanja kondenzacijske jedinice pitkom ili slanom
  (morskom) vodom – pogodni za brodove (koče)
- konstruirani po modulu, sa horizontalnim isparivačem koji jamči manju
  potrošnju energije
- ovi modeli najčešće se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji, ribarskoj
  i pekarskoj industriji
  tehničke specifikacije
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja gore

Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja
- konstruirani po zahtjevu i potrebama klijenta
- najčešće se koriste za opskrbu kontejnera, brodova i silosa za skladištenje leda.
- dnevna proizvodnja od 15 000Kg do 30 000KG/dan
- garantiramo konstantnu opskrbu rezervnim dijelovima i kvalitetan i stručan servis
  koji se brine bilo o kompletnom postrojenju.
  tehničke specifikacije
Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja gore


Za više informacija o tehničkim karakteristikama i cijenama molim Vas da pošaljete
svoj upit na info@frigo-dm.hr ili na broj 098/431-306


Frigo DM / Prodaja i servis rashladnih uređaja  povratak na rashladnu opremu